Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μυθικά ταξίδια στη Μεσόγειο

45 λεπτά

Όσα θυμάμαι θα σας πω ( εισαγωγική δραστηριότητα)

Φύλλα Εργασίας

Έχοντας ολοκληρώσει την επεξεργασία των αντίστοιχων κεφαλαίων του βιβλίου της Ιστορίας, στο οποίο οι μαθητές γνώρισαν την Αργοναυτική εκστρατεία και τις περιπέτειες του Οδυσσέα , χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε κάθε ομάδα μοιράζεται το φύλλο εργασίας 1.

Η κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας 1α ή 1β. Ακολουθώντας  τις οδηγίες του φύλλου  καλούνται να συμπληρώσουν έναν ημιδομημένο χάρτη  για το ταξίδι του Οδυσσέα και ένα για το ταξίδι του Ιάσονα, αντίστοιχα, ανακαλώντας τα όσα τους παρουσιάστηκαν κατά την επεξεργασία των αντίστοιχων ενοτήτων. Με τη βοήθεια του δασκάλου εκτυπώνεται ο κάθε χάρτης και παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης από τον εκπρόσωπο της ομάδας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΚΡΙΒΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)