Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μυθικά ταξίδια στη Μεσόγειο

45 λεπτά

Στα χνάρια των ηρώων

Φύλλα Εργασίας

Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να ασχοληθεί με ένα από τα δυο μυθικά ταξίδια. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχονται από το λογισμικό Google Earth.

  Ο βασικός στόχος  της δραστηριότητας είναι η κάθε ομάδα  να ακολουθήσει την πορεία του ηρώα που έχει αναλάβει, σημειώνοντας με «πινέζες» τους σταθμούς του ταξιδιού του. Τα Φύλλα Εργασίας 2α και 2β παρέχουν τις οδηγίες που χρειάζονται. Όταν ολοκληρώσουν την εργασία παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια της τάξης και εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της πορείας που ακολούθησαν οι ήρωες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, εκφράζουν απόψεις και προβληματισμούς.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΚΡΙΒΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)