Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πίστη...στη διαφορετικότητα

20 λεπτά

Αφόρμηση

Φύλλα Εργασίας

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία παρουσίασης του θέματος στους μαθητές και συζήτηση στην τάξη. Αρχικά θα γίνει αναφορά στο πρώτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου των Θρησκευτικών της ΣΤ' δημοτικού με τίτλο "Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια", το οποίο τα παιδιά θα έχουν διδαχτεί στις αρχές του σχολικού έτους και συμπληρωματικά τους δίνουμε το φύλλο εργασίας (Neil Philip, "Μύθοι απ' όλο τον κόσμο", Εκδόσεις Ερευνητές [Εισαγωγή]). Έπειτα ο δάσκαλος θέτει ερωτήματα που αναδεικνύουν το γεγονός ότι από τις πρώτες κοινωνίες οι άνθρωποι αναζητούσαν απαντήσεις στα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα, κάτι που αποτέλεσε βασικό πυλώνα για τη δημιουργία των θρησκειών. 

Ερωτήσεις αφόρμησης:

α) Τι εννοεί ο τίτλος του βιβλίου ως "αλήθεια";

β) Πώς αναζητάει ο άνθρωπος την αλήθεια;

γ) Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία αναζητούσαν απάντηση οι αρχαίοι πολιτισμοί;

δ) Με ποιο τρόπο προσπάθησαν να τα απαντήσουν;

ε) Σε ποια από αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι θρησκείες;

στ) Τι προσφέρει η θρησκεία στον άνθρωπο;

ζ) Τι είναι η θρησκεία;

η) Τι είναι η πίστη;

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)