Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ροπή δύναμης - Θεώρημα ροπών.

30 λεπτά

Παρουσίαση του θέματος

Πρίν αναφερθούμε στον ορισμό και στο μαθηματικό τύπο υπολογισμού της ροπής δύναμης, πάμε να δούμε παραδείγματα που συναντάμε καθημερινά τη ροπή και πόσο αλλά και γιατί έχει μεγάλη σημασία και για μικρά καθημερινά προβλήματα.

 Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πόρτα ανοίγει ευκολότερα αν η δύναμη που θα ασκήσουμε για να την ανοίξουμε εφαρμοστεί στο πόμολο, παρά κοντά στο μεντεσέ.

 

Ροπή - Άνοιγμα πόρτας.

Διευκρίνιση: 
Πατήστε με το ποντίκι επάνω στα κόκκινα σημεία.
Σχόλιο: 
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το σημείο περιστροφής ενός αντικειμένου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ροπή που προκαλεί μια δύναμη.

Παραδείγματα εμφάνισης ροπής.

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται κάποια απλά πρακτικα παραδείγματα όπου εμφανίζεται η έννοια της ροπής.

Εμφάνιση της ροπής.

Σχόλιο: 
Από τα παραπάνω παραδείγματα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι την περιστροφή ενός σώματος καθορίζει ένα μέγεθος που συνδυάζει τόσο την ασκούμενη δύναμη, όσο και την απόστασή της από τον άξονα περιστροφής του σώματος. Αυτό το μέγεθος λέγεται ροπή.

Ροπής δύναμης - Ορισμός

Σχόλιο: 
Στα βιβλία της ειδικότητας μας η ροπή συμβολίζεται με το γράμμα Μ, και όταν θα αναφέρεται ώς ροπή στρέψης ως Μt. Σε άλλες περιπτώσεις όπως στην Φυσική η ροπή συμβολίζεται και με το γράμμα Τ και με τύπο Τ= r* F, όπου r είναι η απόσταση και F η δύναμη.

Θεωρητικό μέρος

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε το παρακάτω υλικό που σας δίνεται. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παραδείγματα υπολογισμού της ροπής που περιέχει το υλικό.
Σχόλιο: 
Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του σχήματος 4.10 ( F1 και F2 ) μπορούμε να παρατηρήσουμε πως έχουν διαφορετική φορά, δηλαδή είναι αντίρροπες ως προς το σημείο Ο. Με βάση το θεώρημα των ροπών η μια δύναμη θα μας δίνει θετική και η άλλη αρνητική ροπή. Εμείς συνήθως επιλέγουμε ως θετική τη δύναμη που τείνει να περιστρέψει το σώμα δεξιόστροφα. Για να μπορέσετε να κατανοήσετε την επίδραση δύο αντίρροπων δυνάμεων σε ένα σώμα μελετήστε προσεκτικά το παράδειγμα 4.1 που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Για να δούμε τι θυμόμαστε

Διευκρίνιση: 
Με βάση το υλικό που μελετήσατε παραπάνω να αξιολογήσετε ως προς την ορθότητα τους τις παρακάτω προτάσεις.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)