Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ροπή δύναμης - Θεώρημα ροπών.

35 λεπτά

Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση και αφού έχετε μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό που σας έχει δοθεί στις προηγούμενες φάσεις του σεναρίου, θα εκτελέστε μια πειραματική άσκηση, μέσα από την οποία καλείστε να διερευνήσετε την έννοια της ροπής. 

Η πειραματική διαδικασία θα γίνει με τη χρήση μιας παιγνιώδους προσομόιωσης της ροπής από το πανενιστήμιο του Colorado, τις Phet Interactive Simulations. Η διαδικασία απαιτεί τη χρήση Η/Υ.

Η προσομοίωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν το θεώρημα της ροπής και η ισορροπία σώματος.

Θα σας δοθεί ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται, προκειμένου να είστε προετοιμασμένοι για την πειραματική δραστηριότητα.

Πειραματική διαδικασία.

Διευκρίνιση: 
Εξασκηθείτε με το παρακάτω λογισμικό και πειραματιστείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που θα σας δοθεί.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)