Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

20 λεπτά

Φυσικά μεγέθη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

Σε αυτή φάση του σεναρίου γίνονται τα εξής:

- Υπενθύμιση και παρατήρηση μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης (Α.Α.Τ.)

- Παρουσιάση του τρόπου δημιουργίας ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος, από μια πηγή που εκτελεί Α.Α.Τ.

- Αναφορά στα φυσικά μεγέθη που υπάρχουν σε ένα εγκάρσιο μηχανικό κύμα και στην εξίσωση y(x,t) του κύματος.

- Διαδραστικές ασκήσεις μέτρησης των μεγεθών ενός κύματος. 

Μια απλή αρμονική ταλάντωση

Διευκρίνιση: 
Παρουσιάζεται μια απλή αρμονική ταλάντωση στον κατακόρυφο άξονα, η οποία θα συνδεθεί με τη δημιουργία ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

Δημιουργία ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος.

Διευκρίνιση: 
Εγκάρσιο μηχανικό κύμα: Το κύμα διαδίδεται οριζόντια και τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα όταν από αυτά περνάει το κύμα.

Εξίσωση κύματος y(x,t)

Διευκρίνιση: 
Αρχικά γίνεται αναφορά στα φυσικά μεγέθη (Α, Τ και λ) που υπάρχουν σε ένα κύμα και έπειτα στην εξίσωση y(x,t).

Ασκήσεις μετρήσεων, υπολογισμού και εύρεσης της y(x,t)

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν 3 ασκήσεις στις οποίες γίνονται μετρήσεις (Α,Τ,λ), υπολογισμοί (f,υ_δ) και εύρεση της y(x,t).
Δημιουργός Σεναρίου: Φώτιος Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)