Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

30 λεπτά

Στιγμιότυπο κύματος

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου γίνονται τα εξής:

- Αναφορά στο στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος y(x) μια χρονική στιγμή t,  και πως αυτό μπορεί να σχεδιαστεί.

- Αναφορά στην αντίστοιχη γραφική φ(x). 

- Διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης στη κατασκευή αυτών των διαγραμμάτων.

Υπολογισμός της φάσης των σημείων του ελαστικού μέσου.

Διευκρίνιση: 
Αναφέρονται 2 τρόποι υπολογισμού της φάσης των σημείου του ελαστικού μέσου.

Γραφική παράσταση y(x) ή στιγμιότυπο κύματος

Γραφική παράσταση φ(χ)

Ασκήσεις δημιουργίας γραφικών φ(x) και y(x).

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν 3 ασκήσεις δημιουργίας των γραφικών παραστάσεων φ(x) και y(x).
Δημιουργός Σεναρίου: Φώτιος Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)