Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

30 λεπτά

Ταλάντωση των σημείων του ελαστικού μέσου

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου γίνονται τα εξής:

- Αναφορά στη γραφική παράσταση y(t) για ένα σημείο του ελαστικού μέσου και πως αυτή μπορεί να κατασκευαστεί.

- Αναφορά στην αντίστοιχη γραφική φ(t).

- Διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης στη κατασκευή αυτών των διαγραμμάτων.

Γραφική παράσταση y(t)

Διευκρίνιση: 
Η γραφική y(t) αναφέρεται στην ταλάντωση ενός σημείου Κ του ελαστικού μέσου συναρτήσει του χρόνου.

Γραφική παράσταση φ(t)

Διευκρίνιση: 
Η γραφική φ(t) αναφέρεται στη φάση ενός σημείου Κ του ελαστικού μέσου συναρτήσει του χρόνου.

Ασκήσεις δημιουργίας γραφικών φ(t) και y(t)

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν 3 ασκήσεις δημιουργίας των γραφικών παραστάσεων φ(t) και y(t) για ένα σημείο Κ του ελαστικού μέσου.
Δημιουργός Σεναρίου: Φώτιος Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)