Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πρόσφυγες σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης

50 λεπτά

Το ιστορικό πλαίσιο

Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο (τόπο, χρόνο) που εντάσσεται το ιστορικό θέμα. Το περιεχόμενο του ιστορικού πλαισίου αποτελείται από:το εισαγωγικό κείμενο, το οπτικό ντοκουμέντο (χάρτης), το γλωσσάριο και την ιστοριογραμμή – χρονολόγιο που αναπαριστά τον ιστορικό χρόνο στον οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα. Όλα αυτά οργανώνονται και αποκτούν νόημα με δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν να εξετάσουν τη γνώση των μαθητών/τριών αναφορικά με τη χρονική περίοδο και τις τοποθεσίες που συνέβησαν τα ιστορικά γεγονότα.

 

Εισαγωγή

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ιστορικός χρόνος και ιστορικά γεγονότα

Αντιστοιχίζω ιστορικές έννοιες με τη σημασία τους

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Χάρτης μετακινήσεων προσφύγων από την Ελλάδα προς την Τουρκία και αντίστροφα.

Διευκρίνιση: 
Κάνοντας "κλικ" στους κόμβους με πράσινο χρώμα εμφανίζονται πληροφορίες για τη μετακίνηση των μουσουλμάνων προσφύγων, ενώ στους κόκκινους κόμβους πληροφορίες για τη μετακίνηση των Ελλήνων προσφύγων.

Οι τόποι κατοικίας των ελληνικών πληθυσμών στη Μικρά Ασία, πριν τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Συνθέτουμε το ιστορικό πλαίσιο

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Μακαρατζής (Εκπαιδευτικός)