Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πρόσφυγες σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης

90 λεπτά

Προσέγγιση ιστορικού θέματος

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές/τριες εξετάζουν ιστορικές πηγές προκειμένου: α)  Να κατανοήσουν τις ιστορικές έννοιες "πρόσφυγας" και "μετανάστης". β) Να διερευνήσουν τα συναισθήματα των προσφύγων όταν εγκατέλειπαν τον τόπο κατοικίας τους και γ) Καταλήξουν σε συμπεράσματα για τις συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές κατανοούν τη σημασία της έννοιας "πρόσφυγας"

Ανάδειξη αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τις έννοιες "πρόσφυγας" και "μετανάστης"

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CMapTools προκειμένου να δημιουργήσουν εννοιολογικούς χάρτες.

Δοκιμασία των αντιλήψεων των μαθητών

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες εξετάζουν τις διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις έννοιες "πρόσφυγας" και "μετανάστης". Στη συνέχεια συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 1.

Αναστοχασμός για τις ιστορικέςς έννοιες

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες αναδεικνύουν τις δικές τους αντιλήψεις για τα συναισθήματα των προσφύγων όταν εγκατέλειπαν τον τόπο κατοικίας τους.

Ανάδειξη αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τα συναισθήματα των προσφύγων

Δοκιμασία των αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τα συναισθήματα των προσφύγων

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές με την ανάγνωση ιστορικών πηγών που παρουσιάζουν συναισθήματα των προσφύγων καθώς εγκατέλειπαν τον τόπο κατοικίας τους.

Πηγή 1.

Διευκρίνιση: 
Το απόσπασμα βίντεο παρουσιάζει την αφήγηση της Ανθούλας Ρουμελιώτη , κόρης ενός απόγονου ορθόδοξου (Έλληνα) πρόσφυγα για τα συναισθήματα που είχε όταν εγκατέλειψε τη Μικρά Ασία..

Πηγή 2.

Διευκρίνιση: 
Το απόσπασμα βίντεο παρουσιάζει την αφήγηση του Husnu Karaman απόγονου μουσουλμάνου πρόσφυγα για τα συναισθήματα που είχε όταν εγκατέλειψε την Κρήτη λόγω της Συνθήκης της Λωζάννης.

Αναστοχασμός για τα συναισθήματα των προσφύγων

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές με την ανάγνωση ιστορικών πηγών που παρουσιάζουν τις συνθήκες εγκατάστασηςτων προσφύγων.

Ανάδειξη αντιλήψεων των μαθητών για τις συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων

Δοκιμασία των αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τις συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα

Πηγή 3.

ΠΗΓΗ 4

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Δοκιμασία των αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τις συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων στην Τουρκία

Πηγή 5.

ΠΗΓΗ 6

Αναστοχασμός για την εγκατάσταση των προσφύγων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Cartoon Story Maker.
Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Μακαρατζής (Εκπαιδευτικός)