Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γεωλογικός χρόνος και γεωλογική ιστορία της Γης

30 λεπτά

2η διδακτική ώρα

Φύλλα Εργασίας

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό που βρίσκουμε ακολουθώντας την διαδρομή: Φωτόδεντρο > Θεματική περιοχή > Γεωλογία-Γεωγραφία > Φυσικό Περιβάλλον > Λιθόσφαιρα > Γεωλογικές περίοδοι (http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-GEO_PERIODOI_pidx0032065/i_geolog.html)

 

Γεωλογικοί αιώνες - μετακίνηση των ηπείρων (15 λεπτά)

Στόχος: Να περιγράφουν ορισμένες από τις μεταβολές τις οποίες υπέστη στο παρελθόν η γεωγραφία του πλανήτη (υπερήπειροι, τεμαχισμός, μετακίνηση).

Φύλλο εργασίας: ερωτήσεις 1,2,3

Ζητάμε από τους μαθητές να περιηγηθούν στον γεωλογικό χρόνο με τη βοήθεια του λογισμικού και να παρατηρήσουν τις μεταβολές της επιφάνειας της Γης. Στην συνέχεια αντιστοιχίζουν τους τρεις τελευταίους γεωλογικούς αιώνες με χαρακτηριστικές εικόνες της Γης.

Παρατηρούν την εικόνα της Γης 250 εκατομμύρια χρόνια πριν και με τη βοήθεια των πληροφοριών του λογισμικού εικάζουν τι ήταν η Παγγαία, η Τηθύς, η Γκοντβάνα και η Λαυρασία. Στη συνέχεια πάνε στο ‘’Γλωσσάρι’’ και μαθαίνουν τι ακριβώς είναι τα παραπάνω.

Οι μαθητές αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.

 

Γεωλογικοί αιώνες - χαρακτηριστικοί οργανισμοί (15 λεπτά)

Στόχος: Να αναφέρουν τα ονόματα των μεγάλων περιόδων της ιστορίας της Γης και να συνδέουν καθεμία από αυτές με γνωστές, χαρακτηριστικές ομάδες οργανισμών (π.χ. ψάρια, δεινόσαυροι, θηλαστικά, άνθρωπος).

Φύλλο εργασίας: ερωτήσεις 4,5

Ζητάμε από τους μαθητές να περιηγηθούν στον γεωλογικό χρόνο με τη βοήθεια του λογισμικού και να παρατηρήσουν τους οργανισμούς που έζησαν ή πρωτοεμφανίστηκαν στις διάφορες γεωλογικές περιόδους. Στην συνέχεια αντιστοιχίζουν τους τρεις τελευταίους γεωλογικούς αιώνες με οργανισμούς που πρωτοεμφανίστηκαν κατά τη διάρκειά τους. Ακολουθεί ερώτηση που αφορά στο ανθρώπινο είδος και δίνει αφορμή για αναφορά στη θεωρία της εξέλιξης.

Οι μαθητές αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.

Γεωλογικές περίοδοι (Φωτόδεντρο, λογισμικό "Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου")

Διευκρίνιση: 
θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης του imagine plugin
Σχόλιο: 
Εάν χρησιμοποιείται η/υ - προβολέας, την χρήση του λογισμικού μπορεί να την έχει ο εκπαιδευτικός ή μαθητές που εναλλάσσονται.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)