Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Σπονδυλωτά κι ασπόνδυλα ζώα: Οι περιπτώσεις του λύκου και της μέλισσας

45 λεπτά

Η μέλισσα, η περίπτωση ενός ασπόνδυλου ζώου

Φύλλα Εργασίας

Στόχος

Οι μαθητές στην τρίτη φάση θα πρέπει:

  • Να εξετάσουν τη μέλισσα ως ένα χαρακτηριστικό ασπόνδυλο ζώο.

Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων

Το μάθημά μας ξεκινά με μια παροιμία που αφορά τη μέλισσα (αφόρμηση) κι ακολουθεί η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με αυτή. Έπειτα οι μαθητές εξετάζουν τα διάφορα μέρη του σώματος της μέλισσας και εκφράζουν τις απόψεις τους για τη χρησιμότητά τους. Στη συνέχεια αποκτούν περισσότερες γνώσεις για την κοινωνία και τον τρόπο ζωής των μελισσών, μέσα από μία εικόνα με διαδραστικά σημεία κι ένα διαδραστικό βίντεο. Κατόπιν οι μαθητές βρίσκουν πληροφορίες από το διαδίκτυο για τα προϊόντα της μέλισσας και συμπληρώνουν στο Φύλλο Εργασίας 3.1. Ακολουθεί η περιγραφή του μελισσοκόμου. Τέλος πραγματοποιείται ο έλεγχος των γνώσεων των μαθητών μέσα από διαδραστικές ασκήσεις αξιολόγησης.

Οργάνωση τάξης

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες των 3-4 ατόμων και η καθεμία έχει στη διάθεσή της έναν φορητό υπολογιστή (laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα δίνονται σε κάθε ομάδα τo Φύλλo Εργασίας 3.1 για να  τo συμπληρώσουν.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων. Περιφέρεται από ομάδα σε ομάδα και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

1η Δραστηριότητα (Αφόρμηση -Πρότερες γνώσεις)

Διευκρίνιση: 
Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης

2η Δραστηριότητα (Τα μέρη του σώματος της μέλισσας)

Τα μέρη της μέλισσας (Διαδραστικές Ενεργές Περιοχές)

Διευκρίνιση: 
Μετακινήστε τα μέρη της μέλισσας στις αντίστοιχες περιοχές.
Σχόλιο: 
Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/en/honeybee-bee-honey-garden-nature-525224/

3η Δραστηριότητα (Η κοινωνία των μελισσών)

Η κοινωνία των μελισσών

Σχόλιο: 
Πηγή πληροφοριών: http://www.honeymell.com και πηγή εικόνας: https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Bee

4η Δραστηριότητα (Γνωρίζοντας καλύτερα την κοινωνία των μελισσών))

Διαδραστικό βίντεο-Γνωρίζοντας καλύτερα την κοινωνία των μελισσών

Διευκρίνιση: 
Τίτλος βίντεο: Μελισσοκομία: Γνωρίζοντας την κοινωνία των μελισσών, Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=9dpLebz2nZM, Όνομα καναλιού: Μελισσόπολις - Μελισσοκομικά Εργαλεία & Είδη
Σχόλιο: 
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=9dpLebz2nZM

5η Δραστηριότητα (Τα προϊόντα της μέλισσας)

Πληροφορίες για τη μέλισσα

Σχόλιο: 
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο-Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

6η Δραστηριότητα (Ο μελισσοκόμος)

Ο μελισσοκόμος (διαδραστική παρουσίαση)

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Τα μέρη της μέλισσας

Η χρησιμότητα των οργάνων της μέλισσας

Κάρτες ερωτήσεων

Δημιουργός Σεναρίου: Αρχοντούλα Λαχανοπούλου (Εκπαιδευτικός)