Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η θεά Δήμητρα και η αρπαγή της Περσεφόνης

45 λεπτά

Οι 12 Θεοί: Εξουσία - Φυσιογνωμία - Ρόλος

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή την εισαγωγική φάση του παρόντος σεναρίου για το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, θεωρείται καταρχήν απαραίτητα η ενασχόληση με τους 12 Θεούς του Ολύμπου. Η επιλογή αυτή έγινε, διότι η κατανόηση ενός μύθου δεν είναι εφικτή, εάν ο μαθητής δεν διαθέτει σφαιρικότερη γνώση της Μυθολογίας, καθώς οι μύθοι εμπλέκονται μεταξύ τους, έχοντας ως κυρίαρχο σημείο αναφοράς το Δωδεκάθεο του Ολύμπου. Άλλωστε, η Θεά Δήμητρα συγκαταλέγεται στους θεούς του Ολύμπου, οι οποίοι διέθεταν τη δύναμη να ρυθμίζουν τη ζωή του κόσμου και να καθορίζουν τόσο τη θέση όσο και τη σχέση του ανθρώπου σε αυτόν. Έτσι, εξετάζεται η διαμάχη για τη διακυβέρνηση του κόσμου, ανάμεσα στις «τρεις δυναστείες», έχοντας ως επίκεντρο την Τιτανομαχία και τη Γιγαντομαχία μέσω των οποίων εδραιώθηκε η κυριαρχία των 12 θεών του Ολύμπου με αρχηγό τον Ζευ. Προκειμένου, μάλιστα, να καταστεί στους μαθητές σαφές πως η άγνοια και ο φόβος οδήγησαν τους ανθρώπους στη θεοποίηση – πανθεϊσμό της φύσης, καθώς και στην αναζήτηση μυθικών μη ορθολογικών εξηγήσεων για μία πλειάδα φυσικών φαινομένων, εξετάζονται ορισμένα μυθικά τέρατα, όπως η Σκύλλα και η Χάρυβδη, οι Σειρήνες κ.ά. Αυτά τα πλάσματα, αποκυήματα της φαντασίας του προϊστορικού ανθρώπου, παρότι φαίνονται ανίκητα, υποτάσσονται τελικά στους υπερήρωες, ανοίγοντας, έτσι, το δρόμο του ανθρώπου για τη δημιουργία του πολιτισμού και την ειρηνική του συνύπαρξη με όλα τα πλάσματα της φύσης. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα φάση πραγματώνεται με τρεις δραστηριότητες από τις οποίες η πρώτη αναφέρεται στη διαδοχή – διαμάχη των «τριών Θεϊκών δυναστειών» για τη διακυβέρνηση του κόσμου, η δεύτερη πραγματεύεται την ταυτότητα των 12 Ολύμπιων Θεών και η τρίτη αφορά το ρόλο της μυθολογίας ως εργαλείο ερμηνείας φυσικών φαινομένων. Οι μαθητές εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συνεργατικά όσον αφορά κυρίως τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας.

1η Δραστηριότητα Με υπόθεμα: Η κοσμογονία του Ησιόδου

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε ο καθένας ατομικά την ιστοσελίδα για την Κοσμογονία του Ησιόδου, εντοπίζοντας τις πληροφορίες όσον αφορά τόσο το ποιες ήταν οι τρεις θεϊκές δυναστείες όσο και τον τρόπο διαδοχής τους στην εξουσία.
Σχόλιο: 
Συμπληρωματικά κρατήστε και τις πληροφορίες για το γενεολογικό δέντρο των 12 Ολύμπιων Θεών.

1η Δραστηριότητα με υπόθεμα: Η κυριαρχία των 12 Ολύμπιων θεών: Η Τιτανομαχία & η Γιγαντομαχία

Διευκρίνιση: 
Να μελετήσει ο καθένας ατομικά τις πληροφορίες που περιέχονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα όσον αφορά την Τιτανομαχία και τη Γιγαντομαχία
Σχόλιο: 
Προσέξτε το βίαιο και αιματηρό τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδοχή στο "θρόνο".

Εργασία για τη διαδοχή των "τριων δυναστειών"

Διευκρίνιση: 
Η εργασία αυτή αφορά τη διαδοχή στην εξουσία των τριων θεϊκών δυναστειών από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου.
Σχόλιο: 
Η εργασία να γίνει αφού ολοκληρώσετε τη μελέτη των πληροφοριών που παρατίθενται παραπάνω.

Εργασία για τις τρεις Θεϊκές δυναστείες.

Διευκρίνιση: 
Με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει από τις προηγούμενες δράσεις, προσπάθησε να κάνεις την επόμενη εργασία.
Σχόλιο: 
Με την εργασία αυτή ελέγχεις τις γνώσεις σου για τις συγγενικές σχέσεις των θεών και για τις μεταξύ τους διαμάχες.

Εμπέδωση και επέκταση: Η επικράτηση των 12 Θεών με αρχηγό τον Δία

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο από 3:14 έως 13:25. Εμπεδώστε όσα ήδη μάθατε και προσέξτα τις ανθρώπινες ιδιότητες των θεών.
Σχόλιο: 
Η συγκεκριμένη δράση απότελεί το σημείο μετάβασης από την πρώτη δραστηριότητα στη δεύτερη, καθώς μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστατικά τη διαδοχή των τριων δυναστειών και να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τις ανθρώπινες ιδιότητες των θεών και κυρίως για τη δράση του αρχηγού τους του Δία.

2η Δραστηριότητα: Οι ιδιότητες και ο ρόλος των 12 Ολύμπιων Θεών

Διευκρίνιση: 
Απο την παρακάτω ιστοσελίδα μελετήστε κυρίως την ενότητα "Ανθρωπομορφικός Πολυθεισμός", που αφορά την ανθρώπινη μορφή και τις ιδιότητες των 12 Ολύμπιων Θεών
Σχόλιο: 
Συμπληρωματικά για την ταυτότητα των 12 Ολύμπιων Θεών μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και από την ιστοσελίδα της Κοσμογονίας του Ησιόδου.

Εργασία για τον Δία

Διευκρίνιση: 
Έλεγξε τις γνώσεις σου για τις ιδιότητες και τη δράση του Δία.
Σχόλιο: 
Σκέψου καλά, μη βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις και να ελέγξεις την ορθότητά τους.

Εργασία: Βρες ποιος θεός είμαι.

Διευκρίνιση: 
Προσπάθησε να βρεις ποιος Θεός ή Θεά απο τους 12 του Ολύμπου κρύβεται κάθε φορά.
Σχόλιο: 
Με την εργασία αυτή ολοκληρώνεται η 2η δραστηριότητα για τους 12 Ολύμπιους Θεούς.

Δίας: Αρχηγός Θεών και ανθρώπων

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, εαν έχετε διαθέσιμο χρόνο, πριν επεξεργαστείτε τα φύλλα εργασίας.
Σχόλιο: 
Παρακολούθησε σαν παιχνίδι - διάλειμμα το Βίντεο για τον Δία.

3η Δραστηριότητα: Τα μυθικά Τέρατα.

Διευκρίνιση: 
Πληκτρολόγησε το όνομα του Τέρατος που θέλεις να διερευνήσεις ή ψάξε τον κατάλογο.
Σχόλιο: 
Τα μυθικά τέρατα θα σε εντυπωσιάσουν και θα καταλάβεις ότι ο προϊστορικός άνθρωπος μετέτρεπε τους φόβους του για τη φύση σε υπερφυσικά όντα, όπως οι Σειρήνες, η Σκύλλα, Η Λερναία Ύδρα , ο Λάδωνας, η Μέδουσα.

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα Μυθικά Τέρατα με τα παιχνιδοαινίγματα

Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθερία Λώλη (Εκπαιδευτικός)