Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η θεά Δήμητρα και η αρπαγή της Περσεφόνης

35 λεπτά

Η ταυτότητα της θεάς Δήμητρας

Φύλλα Εργασίας

     Στη δεύτερη φάση του διδακτικού σεναρίου εξετάζονται καταρχήν τα γνωρίσματα της θεάς Δήμητρας. Ειδικότερα, διερευνάται το γενεαλογικό δέντρο της θεάς, ο ρόλος της ανάμεσα στους 12 θεούς του Ολύμπου, η σχέση της με το Δία, τα σύμβολά της, οι ανθρώπινες ιδιότητές της, τα συναισθήματά της και η οικογενειακή της κατάσταση. Σημαντικό, μάλιστα, αντικείμενο ανάλυσης αποτελεί ο ρόλος της Θεάς ως προστάτιδας της γεωργίας. Ο άνθρωπος γνωρίζει να καλλιεργεί τη γη ήδη από τη νεολιθική εποχή, όπως πληροφορούμαστε από αρχαιολογικές - ιστορικές μαρτυρίες. Την τέχνη της καλλιέργειας της γης, σύμφωνα με τη Μυθολογία των Αρχαίων Ελλήνων, τη δίδαξε η Δήμητρα για πρώτη φορά στους ανθρώπους. Οι νεολιθικοί οικισμοί στο Διμήνι και στο Σέσκλο στη Θεσσαλία είναι τα πρώτα χωριά στον ελληνικό χώρο, όπου με την καλλιέργεια της γης αρχίζει και η κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα φάση αναπτύσσεται σε δύο δραστηριότητες από τις οποίες η πρώτη αφορά την αναλυτική επεξεργασία των γνωρισμάτων της Θεάς και η δεύτερη αφορά την ανάλυση της σημασίας που ενέχει η καλλιέργεια της γης για τη ζωή του ανθρώπου. Οι μαθητές εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συνεργατικά όσον αφορά κυρίως τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας.

1η Δραστηριότητα: Τα γνωρίσματα της θεάς Δήμητρας

Διευκρίνιση: 
Πατήστε τα διαδραστικά σημεία για να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με τη Θεά Δήμητρα
Σχόλιο: 
Συσχετίστε τις πληροφορίες που αποκομίσατε από την εικόνα με εκείνες από το βίντεο και τις ιστοσελίδες του διαδικτύου.

1η Δραστηριότητα οι ιδιότητες της Δήμητρας

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθήστε ένα απόσπασμα απο το παρακάτω Βίντεο
Σχόλιο: 
Συσχετίστε τις πληροφορίες απο το βίντεο και τις ιστοσελίδες με τις άλλες δράσεις της πρώτης δραστηριότητας

Δράση επέκτασης : Ο μύθος του Ερυσίχθονα

Διευκρίνιση: 
Ο μύθος καταδεικνύει το σεβασμό στη φύση του αρχαίου ανθρώπου, ο οποίος ήθελε τους θεούς να τιμωρούν κάθε ενέργεια εναντίον της φύσης.
Σχόλιο: 
Η αλληγορική διάσταση του συγκεκριμένου μύθου με την παραδειγματική τιμωρία του αλαζόνα Ερυσίχθονα απο τη Δήμητρα, καταδεικνύει την οικολογική συνείδηση του προϊστορικού ανθρώπου, ο οποίος αισθανόταν τον εαυτό του ως αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος, απέναντι στο οποίο δεν επιτρεπόταν καμία ασχημονία.

Εργασία Αντιστοίχισης για τη Δήμητρα

Διευκρίνιση: 
Έλεγξε τις γνώσεις σου για τις ιδιότητες και τη δράση της Δήμητρας, μη βιάζεσαι να κάνεις το έλεγχο των απαντήσεων

Δήμητρα γνωρίσματα και ρόλος

Διευκρίνιση: 
Έλεγξε τις γνώσεις σου για τις ιδιότητες και τη δράση της Δήμητρας

Η ταυτότητα της Θεάς Δήμητρας

Διευκρίνιση: 
Αν κουραστήκατε και έχετε χρόνο, παρακολουθήστε για χαλάρωση το ακόλουθο βίντεο.
Σχόλιο: 
Τώρα μπορείτε να περάσετε στη συμπλήρωση του πρώτου φύλλου εργασίας.

2η Δραστηριότητα Ο προϊστορικός οικισμός στο Διμήνι

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρωθεί η παρακολούθηση, απάντησε στις ερωτήσεις, που εμφανίζονται πατώντας το διαδραστικό στοιχείο.
Σχόλιο: 
Παρακολουθώντας προσεκτικά το συγκεκριμένο Βίντεο, μπορείτε να διαπιστώσετε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαιολόγοι μέσα από τις ανασκαφές συλλέγουν πληροφορίες για την προϊστορική περίοδο, για την οποία δεν έχουμε γραπτές μαρτυρίες.

2η Δραστηριότητα: Περιήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο του Διμηνιού

Διευκρίνιση: 
Περιηγήσου στο προϊστορικό Διμήνι, πατώντας τα αντίστοιχα πεδία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας
Σχόλιο: 
Αφού ολοκληρώσετε και αυτή τη δράση, μπορείτε να κάνετε το δεύτερο φύλλο εργασίας.
Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθερία Λώλη (Εκπαιδευτικός)