Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Lord Byron: an English poet or a hero?

5 λεπτά

Introducing Lord Byron

Μέσω μιας σύντομης  διαδραστικής δραστηριότητας με εικόνες και ερωτήσεις οι μαθητές ανακαλύπτουν το ιστορικό πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν.

Make a guess!

Διευκρίνιση: 
Look at the pictures and discuss them with your class trying to answer the questions.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)