Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Lord Byron: an English poet or a hero?

40 λεπτά

Lord Byron's biography

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το κείμενο της βιογραφίας, μαθαίνουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες προσπαθούν να καταλάβουν πως είναι δομημένο ένα τέτοιο κείμενο. Στην τελευταία δραστηριότητα προσπαθούν να κατανοήσουν το άγνωστο λεξιλόγιο του κειμένου. 

Read and find out about Lord Byron.

Διευκρίνιση: 
Read the paragraphs and put them in a chronological order.

What's the title?

Διευκρίνιση: 
Read the biography with the paragraphs in the right order and match the paragraphs with the correct title.

Guess the meaning

Διευκρίνιση: 
There are some unknown words and phrases in the text.Try to guess their meaning and select the right one.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)