Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Lord Byron: an English poet or a hero?

45 λεπτά

Write your own biography

Φύλλα Εργασίας

ΟΙ μαθητές επιλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζονται μέσα από το διαδίκτυο (ή άλλες πηγές της επιλογής τους) και δουλεύοντας ομαδικά γράφουν την βιογραφία ενός ιστορικού προσώπου στο φύλλο εργασίας 1.

Read and find out.

Διευκρίνιση: 
Choose the person you want to write about and collect useful information.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)