Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH

35 λεπτά

Αναγνώριση ενός έτοιμου έργου στο SCRATCH

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά επιχειρείται η ανάδειξη πολλαπλών αναπαραστάσεων επί του θέματος και ζητείται από τους μαθητές να αναγνωρίσουν σε έναν πίνακα, που περιλαμβάνει απλές καθημερινές προτάσεις, τις συνθήκες και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στους μαθητές ένα αποθηκευμένο  έργο στο SCRATCH που περιλαμβάνει την απλή δομή επιλογής “EAN... ” και ζητείται  να αναγνωρίσουν τη συνθήκη και να προβλέψουν τα αποτελέσματα. Τέλος τους ζητείται η συμπλήρωση και μετατροπή της δομής επιλογής σε “EAN... ΑΛΛΙΩΣ ”.

Επισυνάπτεται το Φύλλο Εργασίας για προαιρετική χρήση των δραστηριοτήτων απο τον διδάσκοντα.

Συμπλήρωση Πίνακα

Αναγνώριση στοιχείων αλγορίθμου

Διευκρίνιση: 
Σύρτε και τοποθετείστε τις Συνθήκες με τη σειρά που εμφανίζονται στον αλγόριθμο, επάνω στα ορίσματα που θεωρείται ότι αποτελούν συνθήκη

Τρέξε τον αλγόριθμο #1

Διευκρίνιση: 
Βρες το αποτέλεσμα του αλγορίθμου όταν δοθούν συγκεκριμένες τιμές ως είσοδοι

Τρέξε τον αλγόριθμο #2

Διευκρίνιση: 
Βρες το αποτέλεσμα του αλγορίθμου όταν δοθούν συγκεκριμένες τιμές ως είσοδοι

Τρέξε τον αλγόριθμο #3

Διευκρίνιση: 
Βρες το αποτέλεσμα του αλγορίθμου όταν δοθούν συγκεκριμένες τιμές ως είσοδοι

Φτιάξε τον αλγόριθμο

Διευκρίνιση: 
Σύρε τις εντολές στην κατάλληλη θέση. Προσοχή !!! Μία εντολή περισσεύει.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)