Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH

30 λεπτά

Συμπλήρωση ημιτελούς έργου στο SCRATCH

Φύλλα Εργασίας

Το παρακάτω ημιτελές πρόγραμμα ζητά δύο αριθμούς από το πληκτρολόγιο και την επιλογή μιας πράξης μεταξύ πρόσθεσης ή αφαίρεσης. Το αποτέλεσμα είναι είτε το άθροισμα είτε η διαφορά, ανάλογα με την επιλογή της πράξης.

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να δοθεί ως εργασία στους μαθητές η επέκταση της δραστηριότητας της 3ης φάσης ώστε ο αλγόριθμος να υλοποιεί, εκτός της πρόσθεσης και αφαίρεσης μεταξύ δύο αριθμών, και τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, με τη χρήση της εντολής «ΕΑΝ …ΑΛΛΙΩΣ». Έτσι οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της εμφώλευσης.

Τέλος, Επισυνάπτεται το Φύλλο Εργασίας και Φύλλο Αξιολόγησηςγια προαιρετική χρήση απο τον διδάσκοντα.

Συμπλήρωση Αλγορίθμου

Διευκρίνιση: 
Σύρτε και τοποθετείστε τον τελεστή (+) και τις μεταβλητές στις κατάλληλες θέσεις

Ερωτήση για τον αλγόριθμο #1

Ερωτήση για τον αλγόριθμο #2

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)