Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εισαγωγή στα μακρομόρια

10 λεπτά

Το αγαπημένο μου φαγητό

Φύλλα Εργασίας

Πρόκληση ενδιαφέροντος. Διδακτικοί στόχοι:

         1. Περιγραφή των ειδών και του ρόλου των βιολογικών μακρομορίων .

         5. Συσχετισμός των συστατικών της τροφής με τα βιολογικά μακρομόρια και τα μονομερή που τα συνιστούν.

Α)   Οι μαθητές ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες

1. Γράψε το αγαπημένο σας φαγητό.
2. Καταγράψτε από ποιούς οργανισμούς, μέρη ή προϊόντα οργανισμών προέρχεται
3. Σημειώστε ποιές είναι οι βασικές θρεπτικές ουσίες που περιέχει.
4. Γράψε το όνομα σας
5. Αναρτησε όσα έγραψες σον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων: "Το αγαπημένο μου φαγητό"             

Β) Παρουσιάζονται τα τέσσερα είδη των βιολογικών μακρομορίων: (εικόνα με διαδραστικά σημεία)

Όλα, τα κύτταρα, οι ιστοί, τα όργανα και τελικά οι ίδιοι οι ζωντανοί οργανισμοί είναι φτιαγμένοι από μόρια. Μερικά μόρια είναι πολύ μικρά – αποτελούνται από λίγα μόνο άτομα. Άλλα μόρια είναι πολύ μεγάλα-αποτελούνται από εκατοντάδες, χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια άτομα. Αυτά τα πολύ μεγάλα μόρια αποκαλούνται βιολογικά μακρομόρια.

Γ)  Οι μαθητές αντιστοιχούν τα μακρομόρια με το ρόλο τους απαντώντας σε μια ερώτηση αντιστοίχισης

Το αγαπημένο μου φαγητό

Διευκρίνιση: 
Επέλεξε το χρώμα της ανάρτησης σου και κάνε κλικ στο New note.
Σχόλιο: 
Εικόνα https://www.flickr.com/photos/79721788@N00/5063239769

Τα Βιολογικά Μακρομόρια και ο ρόλος τους στη ζωή των κυττάρων

Τα μακρομόρια στη ζωή του κυττάρου

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κελεφιώτης (Εκπαιδευτικός)