Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εισαγωγή στα μακρομόρια

25 λεπτά

Από τι είμαστε φτιαγμένοι;

Φύλλα Εργασίας

Η τρίτη φάση οδηγεί πίσω στη καθημερινότητα και στην επιβεβαίωση της ύπαρξης των μακρομορίων ως συστατικών των ζωντανών οργανισμών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να προσδιορίσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες που υπάρχουν στα μακρομόρια ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ετικετών που περιγράφουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων.

Σε μια επίσκεψη στο Super Market ή ακόμη και από το διαδίκτυο, μπορούν να ανακαλύψουν τη σύσταση διαφόρων οργανισμών (όσπρια, κατεψυγμένα είδη) σε μακρομόρια και να αντιστοιχίσουν τις πηγές των μακρομορίων και των αντίστοιχων μονομερών που είναι διαθέσιμες για τη διατροφή τους.

Παράδειγμα: στην ιστοσελίδα: http://manitaria.com.gr/mushroomPack.html προκύπτει πως τα μανιτάρια Agaricus περιέχουν πολύ περισσότερες πρωτεΐνες από ότι λίπη και υδατάνθρακες.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να αναρτήσει μια εικόνα και ένα κείμενο με τις αντίστοιχες πληροφορίες για ένα ζωικό ή γενικότερα αυτότροφο και για ένα φυτικό οργανισμό.

 

Είμαστε φτιαγμένοι από . . .

Διευκρίνιση: 
Πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων της έρευνας στα Super Market για τη σύσταση των ζωντανών οργανισμών.
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κελεφιώτης (Εκπαιδευτικός)