Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εισαγωγή στα μακρομόρια

5 λεπτά

Παιγνιώδης επιβράβευση

Στο επόμενο μάθημα και αφού οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προηγούμενου φύλου εργασίας, επιχειρείται μια διαδραστική παιγνιώδης αξιολόγηση με τη χρήση της πλατφόρμας kahoot.
 

Μακρομόρια online game

Διευκρίνιση: 
εξασφαλίστε τη δυνατότητα σύνδεσης των μαθητών-παικτών με το δίκτυο, και ακολουθήστε τις οδηγίες του παιχνιδιού
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κελεφιώτης (Εκπαιδευτικός)