Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

5 λεπτά

ΑΦΟΡΜΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προκειμένου να εισαχθούν στις έννοιες της ενότητας, οι μαθητές καλούνται μέσα από ένα αυθόρμητο καταιγισμό ιδεών να φανταστούν και να σχεδιάσουν στον πίνακα το σχήμα της κοινωνίας μας με ένα γεωμετρικό σχήμα. Καταλήγουμε στο τρίγωνο/πυραμίδα που προσομοιάζει με την κοινωνική πυραμίδα, την οποία χωρίζουμε σε οριζόντια στρώματα και εντοπίζουμε τις διαφορές τους "ποσοτικά" και ιεραρχικά.

Κατόπιν παρατηρούν και σχολιάζουν την εικόνα με την κοινωνία της αρχαίας Αιγύπτου.

Η κοινωνική πυραμίδα της αρχαίας Αιγύπτου

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)