Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

20 λεπτά

KOIΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές:

Α.Eξοικειώνονται στις βασικές έννοιες των κοινωνικών ανισοτήτων, της κοινωνικής διαστρωματωσης, των κοινωνικών στρωμάτων και τάξεων μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση που περιέχει και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Β. Ενημερώνονται για τα είδη κοινωνικής διαστρωμάτωσης που έχουν εμφανιστεί διαχρονικά μέσα από ένα χρονολόγιο.

Γ. Ασκούνται στην ιεράρχηση των επαγγελμάτων της σύγχρονης εποχής μέσα από μια δραστηριότητα αντιστοίχισης με διαδραστικές ενεργές περιοχές.

Δ, Συνειδητοποιούν και προβληματίζονται για τις συνέπειες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στον τρόπο ζωής τόσο στην αρχαία ρώμη όσο και στη σύγχονη εποχή (φύλλο εργασίας 1).

Κοινωνική διαστρωμάτωση: βασικές έννοιες

Είδη κοινωνικής διαστρωμάτωσης που έχουν εμφανιστεί στην ιστορία

Η κοινωνική πυραμίδα των σύγχρονων επαγγελμάτων

Διευκρίνιση: 
Να μετακινήσετε και να εντάξετε τα διάφορα επαγγέλματα στις κοινωνικές τάξεις που αντιστοιχούν
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)