Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

20 λεπτά

Παρουσίαση του φαινομένου στον χωροχρόνο

Ο εκπαιδευτικός με διάλογο και ερωταποκρίσεις παρουσιάζει το ΠΟΥ, ΠΟΤΕ και ΠΩΣ της Βιομηχανικής Επανάστασης, φροντίζοντας να προσφέρει μόνο εκείνες τις βασικές και απαραίτητες πληροφορίες που θα καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να προσπελάσουν ενεργητικά τις επόμενες φάσεις του σεναρίου (επεξεργασία, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση πηγών και καταγραφή – κατηγοριοποίηση των απόψεών τους σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας). Πιθανόν να χρησιμοποιηθεί χρονογραμμή με τα γεγονότα – σταθμούς της Βιομηχανικής Επανάστασης. Επίσης, χρησιμοποιείται χάρτης (παραδοσιακός ή ηλεκτρονικός ή χάρτης των google maps, όπου με εισαγωγή σημείων επεξηγούνται καίρια σημεία του μαθήματος). Στο τέλος της συγκεκριμένης φάσης θα μπορούσαν οι ομάδες, σε μορφή επισκόπησης - ιδεογράμματος - ελέγχου πρόσληψης της νέας γνώσης- να δομήσουν διάγραμμα με τις κυριότερες έννοιες και τις αλληλοσχετίσεις τους στο https://www.text2mindmap.com/

Βιομηχανική Επανάσταση

Γεγονότα σταθμοί της Βιομηχανικής Επανάστασης

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές βλέπουν στη χρονογραμμή μία σύντομη επισκόπηση της βιομηχανικής επανάστασης
Σχόλιο: 
Να εξηγήσετε στην ολομέλεια την τελευταία φράση του κειμένου που σας δόθηκε

Πίνακας δραστηριότητας για τομείς της ανθρώπινης ζωής πριν και μετά τη βιομηχανική επανάσταση

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε τον πίνακα
Σχόλιο: 
Εάν επαρκεί ο διδακτικός χρόνος η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει στην τάξη, διαφορετικά μπορεί να δοθεί ως εργασία για το σπίτι
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)