Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Άτομα και μόρια. Προσομοιώματα.

10 λεπτά

Εμπλοκή με το προβλημα- Ιστορική αναδρομή

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές οργώνονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και παίρνουν ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσουν και θα παραδώσουν στον καθηγητή τους. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στην συμπλήρωση του φύλλου εργασίας ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται (στο φύλλο εργασίας).  Στο πρώτο βήμα, αφού γίνει η πρόβλεψη και συζήτηση λίγων λεπτών στις ομάδες, ο καθηγητής παρουσιάζει την ιστορική πορεία ανάπτυξης της ατομικής θεωρίας χρησιμοποιώντας το εργαλείο «Χρονολόγιο» της πλατφόρμας «Αίσωπος». Στη συνέχεια ο καθηγητής δίνει τους ορισμούς των ατόμων και μορίων όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα παιδιά της Β΄ Γυμνασίου.

Τι ονομάζουμε άτομο.

Άτομα είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια που δεν τέμνονται σε μικρότερα.

Τι ονομάζουμε μόριο.

Μόρια είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια που δημιουργούνται από όμοια ή ανόμοια άτομα.

Τέλος οι μαθητές συμπληρώνουν τους ορισμούς στο φύλλο εργασίας και απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις.

Ιστορική διαδρομή Ατομικής θεωρίας

Διευκρίνιση: 
Η ιστορική διαδρομή περιορίζεται στην ύλη της Β΄Γυμνασίου χωρίς να γίνεται επέκταση στη σύγχρονη ατομική θεωρία

Ερώτηση 1η

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)