Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυμέσα. Εικόνα - Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Ήχος.

50 λεπτά

Ψηφιογραφικά και διανυσματικά γραφικά

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή του σεναρίου παρουσιάζονται τα ψηφιογραφικά και τα διανυσματικά γραφικά.

Αρχικά, δίνεται ο ορισμός της ψηφιογραφικής εικόνας και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της:

  • Ανάλυση: Δίνεται ο ορισμός της ανάλυσης.
  • Χρώμα: Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο χρωματίζεται κάθε εικονοστοχείο μιας εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή. Οι μαθητές "παίζουν" με τα βασικά χρώματα για να δημιουργήσουν από το συνδυασμό τους κι άλλα χρώματα.
  • Βάθος χρώματος: Δίνεται ο ορισμός του βάθους χρώματος
  • Μέγεθος: Δίνεται ο τύπος από τον οποίο υπολογίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει μια ψηφιογραφική εικόνα σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο.

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάλυση, την ποιότητα, το βάθος χρώματος και το μέγεθος μιας εικόνας. Επίσης, χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό, πειραματίζονται εφαρμόζοντας διάφορα φίλτρα σε εικόνες.

Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός των διανυσματικών εικόνων, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται και γίνεται σύγκριση με τις ψηφιογραφικές εικόνες.

Ψηφιογραφικές εικόνες

Που είναι "κρυμμένα" τα pixels;

Ανάλυση ψηφιογραφικής εικόνας

Πως βρίσκουμε την ανάλυση μιας εικόνας;

Διευκρίνιση: 
Ένας τρόπος για να βρείτε την ανάλυση μιας ψηφιογραφικής εικόνας είναι ο εξής: αφού εντοπίσετε το αρχείο της εικόνας στον υπολογιστή σας, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του αρχείου, ώστε να εμφανίσετε πληροφορίες για την εικόνα.

Χρώμα

Παίξτε με τα χρώματα!

Πως σχετίζεται το πλήθος των χρωμάτων με την ποιότητα και το μέγεθος μιας εικόνας;

Διευκρίνιση: 
Στο βίντεο που ακολουθεί, από την αρχική εικόνα "ζωγραφιά.jpg" δημιουργούμε τρεις νέες εικόνες τύπου bmp. Παρακολουθείστε το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις που θα συναντήσετε. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε Προβολή Πλήρους Οθόνης.

Βάθος χρώματος

Βρείτε το βάθος χρώματος των εικόνων

Διευκρίνιση: 
Σε συνέχεια του βίντεο που παρακολουθήσατε προηγουμένως, και με βάση τον παραπάνω ορισμό για το βάθος χρώματος, υλοποιήστε την δραστηριότητα που ακολουθεί.

Μέγεθος ψηφιογραφικής εικόνας

Περισσότερο βάθος στο βάθος χρώματος...

Διανυσματικές εικόνες

Μετατροπή ψηφιογραφικής εικόνας σε διανυσματική

Διευκρίνιση: 
Στο βίντεο που ακολουθεί, γίνεται μετατροπή μιας ψηφιογραφικής εικόνας σε διανυσματική με τη βοήθεια της online εφαρμογής vectormagic.com

Επεξεργασία εικόνας

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΙΒΑ (Εκπαιδευτικός)