Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυμέσα. Εικόνα - Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Ήχος.

15 λεπτά

Βίντεο - Κινούμενο Σχέδιο

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, παρουσιάζεται η αρχή στην οποία βασίζεται η δημιουργία του βίντεο και του κινούμενου σχεδίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές δημιουργούν ένα κινούμενο σχέδιο από έτοιμες εικόνες με το ελεύθερο λογισμικό gimp, ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας 1.

Βίντεο - Κινούμενο Σχέδιο

Φτιάξτε τα δικά σας κινούμενα σχέδια!

Welcome!

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΙΒΑ (Εκπαιδευτικός)