Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυμέσα. Εικόνα - Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Ήχος.

45 λεπτά

Ήχος

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή ξεκινά με την περιγραφή της διαδικασίας ψηφιοποίησης του αναλογικού ήχου.

Στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του ελεύθερου λογισμικού audacity για επεξεργασία ήχου: οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το σχετικό βίντεο, ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει μια σύντομη παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό με χρήση βιντεοπροβολέα.

Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιούν το audacity για να κάνουν τη δική τους ηχογράφηση και εφαρμόζουν στοιχειώδεις επεξεργασίες στο ηχογραφημένο μήνυμα.

Ήχος: Ψηφιοποίηση - Αποθήκευση - Επεξεργασία

Διευκρίνιση: 
Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε Προβολή Πλήρους Οθόνης

Ώρα για ηχογράφηση!

Λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity

Διευκρίνιση: 
Στο βίντεο που ακολουθεί, γίνεται μια σύντομη και επιλεκτική παρουσίαση ορισμένων βασικών λειτουργιών του λογισμικού Audacity, που θα χρειαστείτε για την δραστηριότητα του Φύλλου Εργασίας 1.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΙΒΑ (Εκπαιδευτικός)