Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυμέσα. Εικόνα - Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Ήχος.

10 λεπτά

Αυτοαξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, οι μαθητές υλοποιούν κάποιες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Προαιρετικά, μπορεί να δοθεί το Φύλλο Εργασίας 1 ως εργασία για το σπίτι, ή διαφορετικά, αν υπάρχει χρόνος στο τέλος του σεναρίου, μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στην τάξη με τη μορφή συζήτησης.

Άσκηση 1: Συμπληρώστε τα κενά

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιήστε την Αριθμομηχανή όπου χρειάζεται. Μη χρησιμοποιείτε διαχωριστικό για τις χιλιάδες.

Άσκηση 2: Συμπληρώστε τον πίνακα

Διευκρίνιση: 
Σύρτε τα εικονίδια ΄που βρίσκονται κάτω από τον πίνακα στις σκιασμένες περιοχές του, ώστε να συμπληρωθεί σωστά

Άσκηση 3: Διαλέξτε τη σωστή απάντηση

Διευκρίνιση: 
Χρησμοποιήστε τον πίνακα που συμπληρώσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα, για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Τροφή για σκέψη...

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΙΒΑ (Εκπαιδευτικός)