Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ

25 λεπτά

Τελικά τι είναι Μουσείο;

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αξιολόγηση του σεναρίου. Η εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη, με τη χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα προβάλλει ημιδομημένο διάγραμμα kidspiration με κεντρική τη λέξη “Μουσείο”, αντίστοιχο με το αρχικό διάγραμμα διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με το μουσείο. Ζητά από τους μαθητές να εισάγουν έννοιες σχετικές με το θέμα μετά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες του σεναρίου. Τα δυο διάγραμμα με ιδέες των μαθητών πριν και μετά την ενασχόληση με το παρόν σενάριο προβάλλονται ταυτόχρονα και αναμένεται να προκαλέσουν συζήτηση σχετικά με την προσφορά των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή, στις αξίες και τον πολιτισμό.

 

Επεκτασιμότητα

Κάθε δραστηριότητα θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου, εφόσον υπάρχει. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί για τους σκοπούς της υποστήριξης και του διαμοιρασμού των δραστηριοτήτων του παρόντος σεναρίου ένα ιστολόγιο το οποίο θα αποτελούσε σημείο αναφοράς και άμεσης ανάδρασης για τους μαθητές. Η κοινωνική δικτύωση μέσω εργαλείου web2.0 (ιστολογίου) υποστηρίζει τις  κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και αποτελεί θεμελιώδη αναφορά για τη δημιουργία του σύγχρονου σχολείου.

Δημιουργός Σεναρίου: Στέλα-Μαρίνα Κωστάκη (Εκπαιδευτικός)