Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα μαθηματικά στην πληροφορική ή μήπως το αντίστροφο;

60 λεπτά

Scratch - Δομή επιλογής - Φωτόδεντρο

Στην παρούσα φάση μέσα από μια διερευνητική πορεία οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν την προγραμματιστική δομή σ' ένα γνωστό τους πρόβλημα στα μαθηματικά, την αλγεβρική επίλυση με τύπο της εξίσωσης β' βαθμού. Με γνωστή τη δομή επιλογής αλλά και την αλγεβρική αποτύπωση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης, οι μαθητές επικεντρώνονται στις εμφωλευμένες δομές επιλογής και στην κατανόησή τους.

Εφαρμογή από το Φωτόδεντρο - Στόχος

Φωτόδεντρο - Επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού με τη βοήθεια τύπου

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής και τρέξτε το πρόγραμμα του scratch πατώντας στην πράσινη σημαία για εκκίνηση
Σχόλιο: 
Φωτόδεντρο

Ερωτήσεις πάνω στο πρόγραμμα του scratch που εκτελέσατε

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να γράψετε προτάσεις όπως: Δ ίσο 0, Δ μικρότερη από 0, Δ μεγαλύτερη από 0

Μελέτη από το σχολικό βιβλίο

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε από το βιβλίο των μαθηματικών να διαβάσετε ξανά την παράγραφο 2.2, ενότητα Β, επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου

Ακολουθήστε τις οδηγίες της διαδραστικής παρουσίασης

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)