Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα μαθηματικά στην πληροφορική ή μήπως το αντίστροφο;

75 λεπτά

Excel-Γεωμετρική ερμηνεία της εξίσωσης β' βαθμού

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου οι μαθητές καλούνται στο λογισμικό ενός λογιστικού φύλλου να αναγνωρίσουν την επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με γεωμετρικό τρόπο, που δεν την έχουν γνωρίσει ακόμα στο μάθημα των Μαθηματικών (συναρτήσεις). Με ανακαλυπτική διαδικασία διερευνούν τη σχέση της παραβολής με τον άξονα χχ' και την επίλυση της εξίσωσης.

Επιπλέον οι μαθητές προκαλούνται να συγκρίνουν το  προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch που χρησιμοποίησαν στην α' φάση του σεναρίου με το λογιστικό φύλλο (excel) που χρησιμοποιούν στη β' φάση του σεναρίου ώστε να αποδομήσουν τα χαρακτηριστικά του κάθε εργαλείου

Γεωμετρική διερεύνηση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με τη βοήθεια του Excel

Απαντήστε στις κάρτες έχοντας ανοιχτό το αρχείο excel

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε μόνο μία λέξη

Συμπληρώστε το κενό στην ερώτηση

Επιπλέον Διερεύνηση

Γραφικές παραστάσεις

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε τις γραφικές παραστάσεις

Και κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις

Το φιδάκι της «Δευτεροβάθμιας εξίσωσης»

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για το παιχνίδι. (Μπορείτε να το παίζεται και εκτός τάξης)
Σχόλιο: 
Μπορείτε να σχεδιάσετε στο scratch ένα πρόγραμμα που να εμφανίζει τυχαία αριθμούς από το 1 έως το 6 (θα αντικαταστήσει το ζάρι) και μία γεννήτρια εξισώσεων β' βαθμού (θα αντικαταστήσει τη στοίβα με τις κάρτες).
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)