Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

30 λεπτά

Aνίχνευση προηγούμενων γνώσεων των παιδιών

Στην ολομέλεια  , η εκπαιδευτικός με την βοήθεια λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης ,καταγράφει την γνώση των παιδιών σχετικά με τα βασικά συναισθήματα. Σκοπός είναι τόσο να δοθούν οι γνώσεις των παιδιών , όσο και να συνδιαστεί η δραστηριότητα με εκπαιδευτικούς στόχους.

τι γνωρίζουμε;

Δημιουργός Σεναρίου: Ευσταθία Παπαδοπούλου (Εκπαιδευτικός)