Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

30 λεπτά

Δραστηριότητες επέκτασης

Φύλλα Εργασίας

Τα νήπια ασκούνται με φύλλα παρατήρησης  που αποτελούν αξιολόγηση αναφορικά με την αναγνώριση και έκφραση των βασικών συναισθημάτων.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συζήτησης σχετικά με τα χρώματα που θα μπορούσαν να αντιστοιχίσουν στα συναισθήματα και να εκφραστούν με αυτά .

Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης  :

*Διαχείριση συναισθημάτων

*Εξασκηση στην έννοια της ενσυναίσθησης

*Διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων 

*Εμπλοκή ευρύτερης κοινότητας , οικογένειας

Αν ήταν χρώμα...

Δημιουργός Σεναρίου: Ευσταθία Παπαδοπούλου (Εκπαιδευτικός)