Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

O Iulius Caesar περιγράφει τα ήθη των Γερμανών

45 λεπτά

Γραμματικό-συντακτικό φαινόμενο της ενότητας.

Στην αρχή της φάσης αυτής αξιοποιείται η μετωπική μέθοδος διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει τον σχηματισμό του παθητικού ενεστώτα των ρημάτων και τις βασικές καταλήξεις της παθητικής φωνής. Ως εναλλακτικό βοηθητικό εργαλείο και εποπτικό μέσο μπορεί να αξιοποιηθεί το ψηφιακό βοήθημα των λατινικών (www.study4exams.gr). Οι μαθητές, ευρισκόμενοι στο εργαστήριο πληροφορικής, μπορούν να εισέλθουν στο ψηφιακό βοήθημα των λατινικών και να παρατηρήσουν, στον αντίστοιχο υπερδεσμό, τη σχετική θεωρία για τον σχηματισμό της παθητικής φωνής. Εναλλακτικά, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό βίντεο, το οποίο περιέχει τη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού που διδάσκεται στην ενότητα XV του σχολικού βιβλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις  που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της προβολής του.

      Η αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται με ασκήσεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Ας σημειωθεί πως ένας από τους στόχους του μαθήματος των Λατινικών, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τυχόν διαφορές ή και ομοιότητες μεταξύ λατινικών και αρχαίων ελληνικών. Γι' αυτόν τον λόγο, μεταξύ των ασκήσεων, όταν το γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο που διδάσκεται το επιτρέπει, περιλαμβάνονται και ασκήσεις ή προτάσεις στα αρχαία ελληνικά.

Γραμματικό φαινόμενο της ενότητας: παθητικός ενεστώτας

Παθητικός ενεστώτας- ποιητικό αίτιο

Σχηματισμός παθητικού Ενεστώτα

Ποιητικό αίτιο

Το ποιητικό αίτιο στα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)