Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες

20 λεπτά

Ενεργοποίηση

Φύλλα Εργασίας

Καταιγισμός ιδεών και δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη από την ολομέλεια της τάξης σχετικά με την αιολική ενέργεια και τους ανεμόμυλους. Η εννοιολογική χαρτογράφηση  στοχεύει στη διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργάζονται στην ολομέλεια της τάξης ένα άρθρο σχετικά με τους ανεμόμυλους της περιοχής, το οποίο προέρχεται από τοπικό περιοδικό και παρακολουθούν ένα ολιγόλεπτο βίντεο από το Φωτοδέντρο με τίτλο "Πράσινη ενέργεια: αιολική ενέργεια". Ακολουθεί ο εμπλουτισμός του αρχικού εννοιολογικού χάρτη και  ο ορισμός των πεδίων έρευνας του ομάδων εργασίας, τα οποία, διαμορφώθηκαν βάσει του τελικού εννοιολογικού χάρτη ως εξής: α)  τα είδη των ανεμόμυλων, β) η εξέλιξη των ανεμόμυλων στο πέρασμα των χρόνων, γ) ο τρόπος λειτουργίας των ανεμόμυλων, δ) σχέση των ανεμόμυλων με τις ανεμογεννήτριες, ε) οι ανεμόμυλοι στον κόσμο, στ) οι ανεμόμυλοι της Σαλαμίνας. 

Πράσινη ενέργεια: Αιολική ενέργεια

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με την αιολική ενέργεια
Σχόλιο: 
πηγή: Φωτόδεντρο
Δημιουργός Σεναρίου: Ράλια Θωμά (Εκπαιδευτικός)