Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες

65 λεπτά

Δημιουργία

Στο στάδιο αυτό οι ομάδες των μαθητών εργάστηκαν βάσει των αποφάσεων του προηγούμενου σταδίου.

Ο ρομποτικός ανεμόμυλος

Διευκρίνιση: 
Εικόνα 3
Σχόλιο: 
Ο ανεμόμυλος που δημιούργησε ομάδα μαθητών

Δουλεύοντας...

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε από την ομάδα μαθητών που ήταν υπεύθυνη για τη φωτογράφηση / βιντεοσκόπηση των συμμαθητών τους με το πρόγραμμα Windoes Movie Maker και παρουσιάζει μερικά στιγμιότυπα από τη δουλειά των μαθητών.
Δημιουργός Σεναρίου: Ράλια Θωμά (Εκπαιδευτικός)