Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες

15 λεπτά

Παρουσίαση

Οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Ακολούθησε αξιολόγηση μέσα από συζήτηση τόσο ως προς την επίτευξη των στόχων των αρχικών επιμέρους ενοτήτων του θέματος, όσο και ως προς την ομαδική εργασία που πραγματοποιήθηκε (αποτελεσματικότητα συνεργασίας, σεβασμός των απόψεων των μελών της ομάδας, σεβασμός των υπολοίπων ομάδων). 

Η μακέτα του ανεμόμυλου

Διευκρίνιση: 
Εικόνα 2
Σχόλιο: 
Η εικόνα παρουσιάζει την τελική εργασία των μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: Ράλια Θωμά (Εκπαιδευτικός)