Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

25 λεπτά

Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει 5 ερωτήσεις σωστού - λάθους, σχετικές με τα θέματα που διαπραγματεύτηκαν κατά τη διδασκαλία. Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν ανά ομάδα μαθητών σε υπολογιστή και ακολούθως να συζητηθούν και να αιτιολογηθούν οι σωστές απαντήσεις στην ολομέλεια της τάξης.

Οι σωστές απαντήσεις είναι οι:

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)