Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα ποτάμια της Αφρικής – Αίγυπτος - Νείλος

10 λεπτά

Εισαγωγή στο μάθημα - Σύνδεση με τα προηγούμενα

Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι η εστίαση της προσοχής των μαθητών στην υπό μελέτη ήπειρο (Αφρική), η πρόκληση του ενδιαφέροντός τους και η σύνδεση με τα μαθήματα που προηγήθηκαν

 

Η σχετική θέση της Αφρικής

Σχόλιο: 
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση, απαντώντας στα ερωτήματα που υποβάλει ο εκπαιδευτικός και δείχνοντας/περιγράφοντας και οι ίδιοι στο χάρτη την σχετική θέση της Αφρικής

Εικόνα 1: Γεωμορφολογικός χάρτης Αφρικής - Φωτόδενδρο

Ενημέρωση για το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

Σχόλιο: 
Το περιεχόμενο και οι στόχοι παρουσιάζονται σε ανοιχτή συζήτηση στην τάξη και όχι ως μονόλογος του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις ή να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο ή τους στόχους

Εδώ τελειώνει η 1η φαση

Σχόλιο: 
Οι κύριες δραστηριότητες περιγράφονται στη 2η (επόμενη) φάση του σεναρίου
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)