Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα ποτάμια της Αφρικής – Αίγυπτος - Νείλος

10 λεπτά

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση μαθητών και αποτελεσματικότητας του σεναρίου (10’)

Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης διδασκαλίας μπορεί να διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της διενέργειάς της  (διαμορφωτική αξιολόγηση) αλλά και μετά το πέρας της (τελική αξιολόγηση). Η πρώτη, μπορεί να βασισθεί στη συμμετοχή και συνεργασία των μαθητών και φυσικά στο παραγόμενο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. Η δεύτερη, προτείνεται να βασισθεί σε σύντομες ερωτήσεις ή κουίζ που θα προβάλλονται στον τοίχο/πίνακα και θα ζητείται από όλη την τάξη να τα απαντήσει.  Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές απαντούν ατομικά (χωρίς να συνεργάζονται).  Ο εκπαιδευτικός βλέποντας το πλήθος των χεριών των μαθητών που μπορούν να απαντήσουν, μπορεί να κρίνει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Για κάθε ερώτημα/κουίζ ο εκπαιδευτικός επιλέγει μόνο έναν μαθητή για να απαντήσει. Η διαδικασία της αξιολόγησης λειτουργεί και ως ένας τρόπος ανακεφαλαίωσης του περιεχομένου της διδασκαλίας. Η διάρκεια της τελικής αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7-10 λεπτά 

Επισυνάπτονται τα προτεινόμενα ερωτήματα/κουίζ της αξιολόγησης   

Που βρίσκονται οι 4 κυριότεροι ποταμοί της Αφρικής και ποιες χώρες διασχίζουν

Επιδράσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον

Αλληλεπίδραση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος (Νείλου)

Σε ποιους από τους παρακάτω παράγοντες οφείλεται η μειωμένη παροχή του Νείλου σε σχέση με τον ποταμό Κόνγκο?

Διευκρίνιση: 
Σύγκριση παροχής Νείλου-Κόνγκου
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)