Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη

30 λεπτά

Εισαγωγή, παρουσίαση & θεωρητική θεμελίωση θέματος

Φύλλα Εργασίας

Δημιουργία συμβολαίου με τους μαθητές (10 λεπτά)

Γνωριμία και δραστηριότητες δεσίματος της ομάδας των μαθητών (5 λεπτά): οι μαθητές σε κύκλο  πλέκουν ιστό με κουβάρι. Κάθε μαθητής που κρατάει το κουβάρι συστήνεται στην ομάδα, λέει τους λόγους για τους οποίους μπήκε στην ομάδα και τις προσδοκίες του και ρίχνει το κουβάρι σε επόμενο μέλος.  

Διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό πρότερων γνώσεων μαθητών σχετικά με σύνδεση Επιστημών και Τέχνης,για Ιστορία της Τέχνης, για Ιστορία των Μαθηματικών και Ιστορία της Μαθηματικής Τέχνης με τη μέθοδο καταιγισμού ιδεών (5 λεπτά). Καταγραφή απαντήσεων στον πίνακα και δημιουργία συδέσεων και συσχετισμών (εννοιολογικός χάρτης με λογισμικό bubbl.us) 

Παρουσίαση & θεωρητική θεμελίωση θέματος από τον εκπαιδευτικό, προγραμματισμός επόμενων δράσεων ομάδας  (powepoint) (10 λεπτά)

 

 

Καταιγισμός ιδεών!

Λογισμικό καταιγισμού ιδεών και εννοιολογικής χαρτογράφησης bubbl.us

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Συντονιστής)