Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη

45 λεπτά

Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών

Οι μαθητές δεν μελετούν μόνο έργα διάσημων δημιουργών, αλλά μπαίνουν στη διαδικασία της δημιουργίας και δικών τους έργων, εμπνευσμένοι από τη μέχρι τώρα εμπλοκή τους στις δράσεις του προγράμματος. Ως εκ τούτου: 

Οι μαθητές στο εργαστήριο υπολογιστών με τη βοήθεια το ελέυθερου εκπαιδευτικού λογισμικού Geogebra δημιουργούν ψηφιακά έργα τέχνης, στηριζόμενοι σε γεωμετρία, συμμετρίες, φράκταλς κ.α.  (60 λεπτά). To λογισμικό Geogebra θα πρέπει να βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου

Επιπλέον, οι μαθητές στο εργαστήριο εικαστικών δημιουργούν έργα τέχνης σύμφωνα με το καλλιτεχνικό ρεύμα της αρεσκείας τους (π.χ. κυβισμό). Οι μαθητές εμπνέονται ένα θέμα που επιθυμούν να  δημιουργήσουν και ξεκινούν τη δημιουργία (45 λεπτά). Η διάρκεια της αρχικής εμπλοκής τους είναι μία διδακτική ώρα, αλλά οι μαθητές καλούνται εθελοντικά να αξιοποιήσουν κενές ώρες στο σχολείο (κατά προτίμηση)  ή στο σπίτι για να ολοκληρώσουν τη δημιουργία τους. Προαιρετικά μπορεί να συνεργαστεί σε αυτή τη φάση και ο εκπαιδευτικός εικαστικών του Σχολείου

 

κάνοντας τέχνη το Geogebra!!!!

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Συντονιστής)