Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

20 λεπτά

Η έννοια της επανάληψης και οι δομές της

Φύλλα Εργασίας

Ο μαθητής θα εισαχθεί στην έννοια της επανάληψης μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων και αναφορών από την καθημερινή του ζωή και από τη σχολική πραγματικότητα.

Εισαγωγή

Επαναληπτικές Δομές

Άσκηση 1η

Άσκηση 2η

Άσκηση 3η

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)