Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

20 λεπτά

Η Δομή "Επανάλαβε .... Μέχρις_ότου"

Φύλλα Εργασίας

Ο μαθητής θα κατανοήσει τη χρησιμότητα της επαναληπτικής δομής "Επανάλαβε....Μέχρις_ότου"  και θα πειραματιστεί με τον τρόπο χρήσης της.

Εισαγωγή

Λογικό Διάγραμμα

Διευκρίνιση: 
Η επαναληπτική δομή "Επανάλαβε...Μέχρις_ότου" αποτυπωμένη με λογικό διάγραμμα

Άσκηση 1η

Άσκηση 2η

Άσκηση 3η

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)