Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

50 λεπτά

Μετατροπές μεταξύ επαναληπτικών δομών

Φύλλα Εργασίας

Έχοντας γνωρίσει τις επιμέρους επαναληπτικές δομές και τις διαφορές τους, ο μαθητής καλείται να κατανοήσει το μηχανισμό μετατροπής της μιας δομής σε άλλη, καθώς επίσης και να πειραματιστεί με το είδος της δομής που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε τύπο προβλήματος.

Τρόποι Μετατροπής της δομής "Όσο...επανάλαβε" σε "Επανάλαβε... Μέχρις-ότου"

Άσκηση 1η

Άσκηση 2η

Μετατροπές της Για...από...μέχρι... στις άλλες δύο δομές

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)