Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

e- filia ή η φιλία;

45 λεπτά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ

Φύλλα Εργασίας

   Οι μαθητές μπαίνουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής χωρισμένοι εκ των προτέρων σε τέσσερις ομάδες των 4-5 ατόμων με διακριτό και προσδιορισμένο από πριν ρόλο ο καθένας, χειριστής μηχανήματος, γνώστης ψηφιακού εργαλείου, γραμματέας(1-2), Εκπρόσωπος Τύπου. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει σε 25 λεπτά μια εργασία σχετική με τη φιλία,συννεφόλεξο στο word mosaic, εννοιολογικό χάρτη στο popplet, κολάζ στο photovisi και γελοιογραφία στο storyboardthat. Το φύλλο εργασίας θα το αντλήσει κάθε ομάδα από το dropbox από τον φάκελο ΦΙΛΙΑ. Μόλις κάθε ομάδα ολοκληρώσει την εργασία της, την ανεβάζει πάλι στο dropbox και με τίτλο το όνομα του ψηφιακού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε.

   Στα 10 επόμενα λεπτά δύο ομάδες συγκεντρώνουν σε ένα φύλλο χαρτί  επιχειρήματα υπέρ της κλασικής φιλίας και κατά της εικονικής φιλίας μέσω διαδικτύου και οι άλλες δύο υπέρ της εικονικής φιλίας μέσω διαδικτύου και κατά της κλασικής φιλίας. Τα 10 τελευταία λεπτά οι εκπρόσωποι τύπου των τεσσάρων ομάδων συζητούν και αντιπαραθέτουν τις απόψεις τους. Προαιρετικά, η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί στο wiki της τάξης και μάλιστα να πάρει τη μορφή αντιπαράθεσης debate με θέμα ΥΠΕΡ Η΄ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ; (εκτός διδακτικού χρόνου).

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΑΒΒΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)