Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

30 λεπτά

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές (πριν ακολουθήσουν οι νέες τους δραστηριότητες) να παρακολουθήσουν το βίντεο (Animation of Renewable Energy Sources).

1η Δραστηριότητα

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η κριτική αναζήτηση πληροφοριών από τις ομάδες των μαθητών, από κατάλληλους ιστότοπους που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός.  Κάθε ομάδα μαθητών  κάθεται μπροστά σε έναν Η/Υ και αναζητεί πληροφορίες στις προτεινόμενες σελίδες του διαδικτύου, τις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει από πριν επιλέξει και αποθηκεύσει και στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ και προτείνονται στο Φύλλο Εργασίας 2 .Οι ομάδες επεξεργάζονται και συζητούν τις πληροφορίες σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Βιομάζα, Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια, Γεωθερμική ενέργεια, Υδραυλική ενέργεια, Ενέργεια κυμάτων).

2η  Δραστηριότητα.

Απαντούν στις ερωτήσεις του 2ου φύλλου εργασίας

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Animation of Renewable Energy Sources

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - BΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)