Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

25 λεπτά

Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φύλλα Εργασίας

1η Δραστηριότητα

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η κριτική αναζήτηση πληροφοριών από κατάλληλο ιστότοπο που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός.  Κάθε ομάδα μαθητών αναζητεί πληροφορίες στη σελίδα του διαδικτύου που προτείνεται  στο Φύλλο Εργασίας 3 (http://www.allaboutenergy.gr/Piges23.html). Οι ομάδες επεξεργάζονται και συζητούν τις πληροφορίες σχετικά με τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( Γαιάνθρακες, Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Πυρηνικά).

2η  Δραστηριότητα.

Απαντούν στις ερωτήσεις του 3ου Φύλλου εργασίας

Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)